EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

  1. โครงการที่ได้จากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2563
  2. ภาพถ่ายกิจกรรมโดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
  3. บันทึกข้อความรายงานผลและขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *