ช่องทางการร้องเรียน

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา

ในเวลาราชการโปรดแจ้ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา โทร.075-687104

หรือ สาธารณสุขอำเภอปลายพระยา โทร.081-5358526

 

นอกเวลาราชการโปรดแจ้ง

สาธารณสุขอำเภอปลายพระยา โทร.081-5358526

Facebook     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา

คำแนะนำของท่าน คือโอกาสพัฒนาของเรา

 

       ที่อยู่        112/1 ถนนอ่าวลึก – พระแสง ตำบลปลายพระยา

                    อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

                    8 1 1 6 0

 

122/1 ถนนอ่าวลึก-พระแสง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160  โทรศัพท์ : 075-687104 แฟ็กซ์ : 075-687332 E-mail : Plaipraya_1@hotmail.com