ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง/ประกาศวันที่ประกาศหน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Preview
2020-03-18สสอ.ปลายพระยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2563
Preview
2020-03-5สสอ.ปลายพระยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างขยายเขตจำหน่ายระบบไฟฟ้าและเพิ่มติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 19000-460/230 โลล์ ขนาด 30 เควีเอ
Preview
2020-02-28รพ.สต.บ้านโคกแซะ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข 8193 กระบี่
Preview
2020-02-19สสอ.ปลายพระยา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Preview
2020-02-19สสอ.ปลายพระยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ
Preview
2020-02-17สสอ.ปลายพระยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ
Preview
2019-12-9สสอ.ปลายพระยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างถ่ายเอกสารรายงาน แบบฟอร์ม พร้อมเข้าเล่มเอกสารคู่มือต่างๆ
Preview
2019-11-6สสอ.ปลายพระยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 3057 กระบี่
Preview
2019-10-30สสอ.ปลายพระยา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ
Preview
2019-10-9สสอ.ปลายพระยา

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (1) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านบางเหียน
  (เอกสารแนบ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16  / 17)
  (2) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านทะเลหอย หลัง 1
  (เอกสารแนบ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16  / 17)
  (3) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านทะเลหอย หลัง 2
  (เอกสารแนบ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17)
Preview

122/1 ถนนอ่าวลึก-พระแสง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160  โทรศัพท์ : 075-687104 แฟ็กซ์ : 075-687332 E-mail : Plaipraya_1@hotmail.com