สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน (สขร.1)

 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2562
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2562
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2562

 

 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2563
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2563
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 • แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563

 

 

122/1 ถนนอ่าวลึก-พระแสง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160  โทรศัพท์ : 075-687104 แฟ็กซ์ : 075-687332 E-mail : Plaipraya_1@hotmail.com