คลังเก็บหมวดหมู่: บทความสุขภาพ

บทความสุขภาพ

นวตกรรมสมาธิบำบัดพิชิตความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหลียว อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

นวตกรรมสมาธิบำบัดพิชิตความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหลียว อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

Ino_2062

รายงานกรณีศึกษาอาการปัสสาวะบ่อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหลียว อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

รายงานกรณีศึกษาอาการปัสสาวะบ่อย โดย พท.ป.อังคณา  เพชรโตรม  แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหลียว อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

Ino_206

นวตกรรมกราฟชีวิตพิชิตเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทะเลหอย อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

นวตกรรมกราฟชีวิตพิชิตเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทะเลหอย อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

Ino_202

นวตกรรมแจกตะไคร้หอม ปลาหางนกยูง โดย อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตัวอย่าง ตำบลเขาเขน

นวตกรรมตะไคร้หอม รพสต.บ้านตัวอย่าง

นวตกรรมแจกตะไคร้หอม ปลาหางนกยูง โดย อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแบก

 

นวตกรรมตะไคร้หอมปลาหางนกยูง