EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

  1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2563
  2. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมตามโครงการ
  3. รายงานการการประชุม และแผนงานโครงการที่ได้จากการประชุม
  4. บันทึกข้อความรายงานผลและขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *