EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

  1. รายงานประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  2. บันทึกข้อความรายงานผลการประชุมและขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *