คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 และครบกำหนดอุทธรณ์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างบ้านพัก-3-หลัง

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คลิก)
  • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คลิก)
  • แบบรูปรายการบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพสต.บ้านบางเหียน (คลิก)
  • แบบรูปรายการบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพสต.บ้านทะเลหอย หลังที่ 1 (คลิก)
  • แบบรูปรายการบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพสต.บ้านทะเลหอย หลังที่ 2 (คลิก)
  • ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพสต.บ้านบางเหียน (คลิก)
  • ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพสต.บ้านทะเลหอย หลังที่ 1 (คลิก)
  • ราคากลางบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพสต.บ้านทะเลหอย หลังที่ 2 (คลิก)