คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมในหน่วยงาน

กิจกรรมในหน่วยงาน

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดกระบี่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหลียว ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหลียว พร้อมด้วยฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลปลายพระยา ร่วมออกปฏิบัติงานกับหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดกระบี่ ในการให้บริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหลียว ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ มีประชาชนในพื้นที่ตำบลคีรีวงและบริเวณใกล้เคียงมารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 121 คน

อบรมครู ก การทำเจลล้างมืออย่างง่ายให้กับเจ้าหน้าที่


วันที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา ร่วมกับโรงพยาบาลปลายพระยา จัดกิจกรรมการอบรมครู ก การทำเจลล้างมืออย่างง่ายให้กับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา โรงพยาบาลปลายพระยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด รวมทั้งสิ้น 20 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอปลายพระยา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปลายพระยา

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปลายพระยาโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา โรงพยาบาลปลายพระยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด เข้าร่วมให้การต้อนรับ

สนับสนุนยกเลิกการใช้สารพิษกำจัดศัตรูพืช

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา สนับสนุนยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา สนับสนุนยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต